See the Web DesignSee other templates

Tôn chỉ - Mục đích

Tôn chỉ - Mục đích của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị là: nghiên cứu kinh tế nhằm ứng dụng, chuyển giao những kết quả nghiên cứu thúc đẩy tăng trưởng, phát triển xây dựng và Đô thị...

Đọc tiếp

Chức năng - Nhiệm vụ

Viện nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị, thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam có chức năng nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng Khoa học Công nghệ nhằm phát triển ngành Xây dựng và Đô thị Việt Nam...

Đọc tiếp

Cơ cấu - Tổ chức

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị là Tổ chức Khoa học Công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật...

Đọc tiếp

Chương trình Đào tạo

Joomla! 2.5 and Joomla! 3.x - Get more

  • Khởi sự Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Quản lý doanh nghiệp xây dựng.
  • Chương trình đào tạo dành cho cán bộ quản lý đô thị.

Thổ công nhà đất - Nơi những tình nguyện viên tạo cơ hội giúp bạn sự lựa chọn phù hợp để thuê hoặc mua nhà ở...

Mạng học tập trực tuyến là nơi bạn có thể lựa chọn một khóa học thực hành với Slogan: "Học - cái mà bạn cần". 

Ấn phẩm điện tử mang đến cho bạn những công cụ tuyệt vời nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh...

Go to top